Produkt Årstall Kvalitet Pris Kjøp
3 Skilling/ 10 Øre 1874 1874 1+/01 650.00 kr
3 Skilling/10 Øre 1875 1875 1/1+ 450.00 kr
10 Øre 1878 1878 1+/01 1,300.00 kr
10 Øre 1888 1888 1 475.00 kr
10 Øre 1889 1889 1/1- 175.00 kr
10 Øre 1890 1890 1 175.00 kr
10 Øre 1892 1892 1/1+ 225.00 kr
10 Øre 1899 1899 1 150.00 kr
10 Øre 1903 1903 1 175.00 kr
10 Øre 1911 1911 1+ 250.00 kr
10 Øre 1912 1912 1+ 125.00 kr
10 Øre 1913 1913 1+ 125.00 kr
10 Øre 1914 1914 01 450.00 kr
10 Øre 1916 1916 1+/01 290.00 kr
10 Øre 1918 1918 1+/01 80.00 kr
10 Øre 1921 1921 1+ 250.00 kr
10 Øre 1959 1959 0 300.00 kr
10 Øre 1961 1961 0 200.00 kr