Produkt Årstall Kvalitet Pris Kjøp
Myntsett Komplett 1981-1995 1900 765.00 kr
Hardplast 1979 1979 85.00 kr
Hardplast 1980 1980 85.00 kr
Hardplast 1981 1981 45.00 kr
Hardplast 1982 1982 45.00 kr
Hardplast 1983 1983 45.00 kr
Hardplast 1984 1984 45.00 kr
Hardplast 1985 1985 45.00 kr
Hardplast 1986 1986 45.00 kr
Hardplast 1987 1987 45.00 kr
Hardplast 1988 1988 45.00 kr
Hardplast 1989 1989 45.00 kr
Hardplast 1990 1990 45.00 kr
Hardplast 1991 1991 45.00 kr
Hardplast 1992 1992 45.00 kr
Hardplast 1993 1993 45.00 kr
Hardplast 1994 1994 45.00 kr
Hardplast 1995 1995 45.00 kr
Hardplast 1996 1996 75.00 kr
Hardplast 1997 1997 75.00 kr