Produkt Årstall Kvalitet Pris Kjøp
16 Skilling 1715 1715 1/1+ 1,900.00 kr
24 Skilling 1744 1744 1/1+ 2,300.00 kr
24 Skilling 1751 1751 1/1- 1,300.00 kr
24 Skilling 1758 1758 1/1+ 2,400.00 kr
24 Skilling 1762 1762 1/1+ 2,100.00 kr
12 Skilling 1850 1850 1/1+ 650.00 kr
24 Skilling 1852 (Riper) 1852 1/1+ 1,400.00 kr
3 Skilling/10 Øre 1875 1875 1/1+ 450.00 kr
5 Øre 1876 1876 1/1+ 95.00 kr
1 Krone 1877 1877 1/1+ 1,000.00 kr
1 Øre 1891 1891 1/1+ 95.00 kr
10 Øre 1892 1892 1/1+ 225.00 kr
5 Øre 1896 1896 1/1+ 85.00 kr
2 Øre 1897 1897 1/1+ 70.00 kr
1 Øre 1899 1899 1/1+ 55.00 kr
2 Kroner 1900 1900 1/1+ 1,300.00 kr
25 Øre 1901 1901 1/1+ 325.00 kr
2 Kroner 1902 1902 1/1+ 1,400.00 kr
2 Kroner 1902 1902 1/1+ 1,250.00 kr
2 Øre 1902 1902 1/1+ 55.00 kr