Produkt Årstall Kvalitet Pris Kjøp
16 Skilling 1715 Kv.1/1+ 1715 1/1+ 1,900.00 kr
24 Skilling 1744 Kv. 1/1+ 1744 1/1+ 2,300.00 kr
24 Skilling 1751 Kv. 1/1- 1751 1/1- 1,300.00 kr
24 Skilling 1758 Kv. 1/1+ 1758 1/1+ 2,400.00 kr
24 Skilling 1762 Kv. 1/1+ 1762 1/1+ 2,100.00 kr
24 Skilling 1852 Kv. 1/1+ (Riper) 1852 1/1+ 1,400.00 kr
1000 Kroner A1974 Kv. 1/1- 1974 1/1- 3,900.00 kr